Individualisme, korte lontjes en komplottheorieen versus de ‘wederkerige omgeving’

           Disclaimer: dit essay is geschreven vanuit een existentialistisch perspectief           Neoliberalisme In de loop van de tachtiger Jaren werd de maatschappij in de westerse wwp-content/uploads/2023/11/nov/ereld steeds individualistischer. Sociale voorzieningen werden afgeslankt en overheden ‘traden terug’. Het idee was dat als de overheden hun coordinerende rol overlieten […]